Artykuł archiwalny

OGÓLNOPOLSKI KONKURS plastyczny - Kot

Dodano: 2011-11-09

Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży" zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 6 do 24 lat do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym, którego głównym obiektem ma być kot na wszystkie możliwe sposoby. Termin nadsyłania prac mija 20 stycznia, zaś wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się 26 lutego 2012. Polecamy!

 

 

 

 

do 20 stycznia 2012
VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „KOT"


Informacja od organizatora:
CELE:
Konkurs ma na celu pobudzenie wyobraźni plastycznej na temat kota.
Przykładowe tropy:

• Kot na przestrzeni wieków - w wielu kulturach miał znaczenie symboliczne, metafizyczne i religijne. Jego kult istnieje nadal w wielu krajach.

• Kot i jego charakter - mimo wrażenia zwierzęcia domowego, jest drapieżnikiem chodzącym „własnymi drogami". Jego charakter i zachowanie burzą myśl o miękkiej przytulance. Jego charakter, to symbol przeciwności: miłości i agresji, przywiązania i odrębności...

• Kot to zwierzątko - zwinne i zwinięte, puszyste i zupełnie łyse, białe
i czarne. Jego postaci mogą być różne...

• Kot i człowiek - wrażliwość na potrzeby zwierząt żyjących wśród nas...

• Kot w rodzinie - kot jako część ogniska domowego...

• Kocia mama i tata - koty ze swoim potomstwem...

• Kot i pies - miłość czy nienawiść...

• Kot i jego legenda - kot czarownicy, czarny kot...

• i inne.....

Konkurs będzie prezentacją możliwości twórczych dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki oraz wymianą doświadczeń i poszerzania wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.


WARUNKI KONKURSU:

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-24 lat, uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego oraz do wszystkich typów szkół.
2. Jedna osoba może przedstawić tylko jedną pracę.
Maksymalna ilość prac z placówki - 15.
3. Prace powinny być wykonane w technikach: malarstwo, malarstwo na szkle, tkanina artystyczna, batik, grafika, rysunek, ceramika i inne trwałe techniki.
4.Format pracy nie może przekraczać wymiarów:
- 100 x 70 cm - dla malarstwa, rysunku i grafiki;
- 40 x 40 x 40 cm - dla ceramiki i form przestrzennych.
5. Prace nie powinny być oprawione. Na odwrocie pracy należy umieścić czytelne informacje o autorze: tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek, nazwa i adres placówki/szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana. Do wysyłki należy dołączyć listę zbiorczą autorów prac opatrzoną pieczęcią placówki.
6. Prace należy przesyłać na adres organizatora: Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży", ul. Kołłątaja 20, 50-007 do 20 stycznia 2012r. (decyduje data stempla pocztowego).
7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłata w wysokości 35 zł od placówki na konto: Rada Rodziców MDK im. M. Kopernika ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław,
89 1020 5242 0000 2202 0018 7526 tytuł wpłaty „Konkurs KOT".
Potrzebę wystawienia rachunku proszę sygnalizować na adres: mdkkopernik.imprezy@gmail.com - podając nazwę, adres i NIP placówki.
8. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: 6-9, 10-13, 14-17, 18-24 lat.
W skład Jury wchodzić będą profesjonalni artyści plastycy. Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia we wszystkich kategoriach wiekowych.
9. Prace nadesłane na konkurs, zakwalifikowane do wystawy oraz nagrodzone
i wyróżnione przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane uczestnikom.
11. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą na prezentowanie i reprodukowanie prac.

 

Inne informacje:

Uroczysty finisaż wystawy odbędzie się 26 lutego 2012 o godzinie 12.00 w Zespole „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży" we Wrocławiu, przy ul. Kołłątaja 20.

Regulamin oraz wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej organizatora: www.mdk.wroclaw.pl

Osoby nagrodzone i laureaci zostaną powiadomieni osobnym pismem.

Prace biorące udział w wystawie pokonkursowej będzie można nabyć
na aukcji charytatywnej po finisażu 26 lutego 2012.
Dochód z aukcji będzie przeznaczony na wrocławskie Schronisko
dla Zwierząt.


Koordynator: Marta Jarosz

 

Organizator:
Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży"
ul. Kołłątaja 20

50-007 Wrocław
tel. 71 343 88 56

 

drukuj powrót
poleć artykuł

Qlturka.pl jest doskonałym źródłem wiedzy o wydarzeniach kulturalnych, polecanych książkach; skarbnicą mądrych pomysłów na upominki dla moich siostrzenic.

Edyta Sudoł, specjalista PR

Moje książeczki. Księga pierwsza