Artykuł archiwalny

ŁÓDŹ - XXV Bałuckie Spotkania Recytatorów

Dodano: 2016-02-08

Bałuckie Spotkania Recytatorów organizowane są od 1991 roku, adresowane są do młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. Każdy z uczestników spotkań prezentuje dowolnie prozę lub poezję.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 

1. Organizatorem XXV Bałuckich Spotkań Recytatorów jest Bałucki Ośrodek Kultury „Na Żubardzkiej".

2. Celem Spotkań jest: 
 stworzenie sytuacji i optymalnych warunków dla wyzwalania, pogłębiania dyspozycji i umiejętności twórczych uczestników;
 umożliwienie wymiany doświadczeń między uczestnikami, nauczycielami, instruktorami; 
 inspirowanie poszukiwań repertuarowych; 
 podniesienie poziomu umiejętności warsztatowych recytatorów; 
 popularyzacja kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.

3. W Spotkaniach mogą uczestniczyć recytatorzy w wieku 11-16 lat.

4. Uczestnicy prezentują dowolnie prozę lub poezję w czasie do 5 minut (1 wybrany utwór).

5. Recytatorzy występują indywidualnie, bez akompaniamentu i podkładu muzycznego.

6. Rada Artystyczna wyróżni najciekawsze prezentacje biorąc pod uwagę dobór repertuaru, dbałość o słowo, interpretację oraz ogólne wrażenie artystyczne.
7. Organizatorzy mogą wyróżnić za realizację celu Spotkań nauczycieli, instruktorów oraz patronujące recytatorom szkoły i instytucje.

8. Recytatorzy wyróżnieni przez Radę Artystyczną biorą udział w Wieczorze Poetyckim pt. "Refleksje i Nastroje" podsumowującym Spotkania.

9. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych kwalifikacji.

10. Wypełnione i podpisane karty zgłoszeń według wzoru należy dostarczyć w terminie do 22 lutego 2016 do sekretariatu Bałuckiego Ośrodka Kultury „Na Żubardzkiej", 91-022 Łódź, ul.Żubardzka 3, zubardzka@bok.lodz.pl , informacje: Dorota Radziewicz tel: 42 651 67 47, www.bok.lodz.pl

11. Instytucje zgłaszające recytatorów do udziału w Spotkaniach oraz rodzice i recytatorzy wyrażają zgodę na rejestrację prezentacji przez media, na współcześnie dostępnych nośnikach obrazów i dźwięków oraz na ich wykorzystanie przez organizatora - bez roszczeń finansowych z tym związanych.

12. Uczestnicy Spotkań wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na fotografiach wykonanych podczas udziału w projekcie. Wizerunek ten może zostać wykorzystany wyłącznie w publikacjach metodycznych, promocyjnych i reklamowych BOK oraz na stronach internetowych projektu.

13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

14. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie:www.bok.lodz.pl/wydarzenia/główneimprezy/bałuckiespotkaniarecytatorów

 

PROGRAM

25.02.2016 g. 17.00 - KONSULTACJE dla recytatorów i nauczycieli 
04.03.2016 g. 17.00 - WARSZTATY dla recytatorów i nauczycieli 
07.03.2016 g. 10.00 - PREZENTACJE RECYTATORÓW- uczniów szkół podstawowych 08.03.2016 g. 10.00 - PREZENTACJE RECYTATORÓW- uczniów gimnazjów 
11.03.2016 g. 15.00 - Spotkanie warsztatowe dla wyróżnionych recytatorów 
g. 18.00 - REFLEKSJE I NASTROJE - Wieczór Poetycki oraz podsumowanie Spotkań

 

 Bałuckie Spotkania Recytatorskie

 

drukuj powrót
poleć artykuł

Nareszcie portal na świetnym poziomie, który z radością odwiedzam razem z dzieckiem. Pomysły na wspólne spędzanie czasu - nie tylko poza domem, ale także przy ciekawej książce czy muzyce. Gorąco polecam.

Joanna Dark, piosenkarka, mama ośmiolatka

Teatr - dla dzieci jest tylko z nazwy

Plan był taki - wyjdę z dziećmi przyjaciółek do teatru. Wszyscy byli zadowoleni: przyjaciółki, bo miały mieć wreszcie chwilę na zrobienie czegoś dla siebie, dzieci - czekała je (...)

Komplementy